Przewódki

Aktualności » Przewódki

Przewódki - sposób na późne siewy

Przewódki to odmiany zbóż jarych (pszenicy, pszenżyta, a nawet żyta), które wysiane zarówno jesienią, jak i wiosną – w obu terminach uzyskują fazę generatywną. Zasadniczym problemem w uprawie odmian przewódkowych jest ich przezimowanie. W ostrych warunkach zimowych (niskie temperatury, brak okrywy śnieżnej, silne wiatry) przewódki wymarzają.

Ostatnio jednak zimy były łagodne i wielu rolników zdecydowało się na próbny jesienny wysiew takich odmian. Jednym z argumentów wskazujących na celowość tego zabiegu jest próba uniknięcia skutków wiosennej suszy glebowej, która często pojawiała się w minionych latach.

Przesuszenie gleb staje się coraz bardziej dotkliwe, a siew oraz dalsza wegetacja zbóż jarych w tych warunkach są znacznie utrudnione. Również wtedy, gdy wiosna jest nadmiernie wilgotna w wyniku przedłużającej się zimy, a uprawa przedsiewna i siewy mocno opóźnione, alternatywny termin siewu zbóż jarych byłby uzasadniony. Chociaż jesienny siew przewódek zawsze będzie zawierać pewien element ryzyka, to w przypadku pomyślnego przezimowania tych zbóż, wiosną ich wegetacja rozpoczyna się stosunkowo szybko. Wykorzystując pozimowe zapasy wody, dobrze się rozkrzewiają, powstają dorodne i wyrównane źdźbła boczne, zwiększa się liczba kłosków.

To wszystko powoduje, że rozwój przewódkowych odmian zbóż jarych przebiega analogicznie jak form ozimych, a plon staje się porównywalny. Odmiany przewódkowe wysiewa się późną jesienią, to jest pod koniec października, w listopadzie, a nawet w grudniu, o ile pozwala na to pogoda. Z takimi terminami siewów mamy do czynienia np. po zbiorach roślin okopowych lub kukurydzy na ziarno. Uprawa przewódek zalecana jest wtedy, gdy na siew ozimin jest już zbyt późno. Ważne jest w tym przypadku zagęszczenie wysiewu zbóż jarych o 20-30% w stosunku do norm wysiewu wiosennego. Spośród odmian pszenicy jarej do uprawy jako formy przewódkowe polecamy m.in. ARABELLA,NAWRA, KOKSA, a wśród odmian pszenżyta: MILEWO,MAZUR. Z opublikowanych wyników doświadczeń łanowych z przewódkami wysiewanymi w dwóch terminach (późnojesiennym i wiosennym) wynika, że wszystkie odmiany pozytywnie reagowały na jesienny termin siewu: plon ziarna był wyższy o 10-30 dt/ha, źdźbła były skrócone o 5-8 cm, zaś masa 1000 ziaren większa o 2-2,5 g. Ponadto odmiany przewódkowe z jesiennego siewu, wcześniej rozpoczynające wiosną wegetację, lepiej okrywają glebę – co jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska.