Pszenica ozima

Kwalifikowany Materiał Siewny » Pszenica ozima

 

Arkadia:

 

 

  • Wysokojakościowa pszenica ozima (grupa E/A).

  • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie.

  • Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.

  • Wysoka plenność na terenie całego kraju. W 2014 roku najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej.

  • Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych.

  • Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.

  • Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów (mykotoksyny).

  • Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.

  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, 160-190 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

 

 

 

Sailor