Pszenica ozima

Kwalifikowany Materiał Siewny » Pszenica ozima

 

Arkadia:

 

 

 • Wysokojakościowa pszenica ozima (grupa E/A).

 • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie.

 • Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.

 • Wysoka plenność na terenie całego kraju. W 2014 roku najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej.

 • Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych.

 • Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.

 • Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów (mykotoksyny).

 • Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.

 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, 160-190 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

 

 

Pokusa

 

 • Nowość.

 • Odmiana wysokojakościowa – klasa A.

 • Wysoki potencjał plonowania.

 • Wysoka odporność na rdzę żółtą.

 • Podwyższona odporność na fuzariozę kłosa.

 • Najwyższa tolerancja na zakwaszenie gleby.

 • Ziarno szkliste, dobrze wyrównane.

 • Mrozoodporność – średnia.

 • Kłos średnio wysoki.

 • Odmiana średnio wczesna.

 • Norma wysiewu 180kg/ha.

 

 

 

 

Memory