Rośliny motylkowe i poplonowe

Kwalifikowany Materiał Siewny » Rośliny motylkowe i poplonowe

 KONICZYNA CZERWONA

 • roślina wysoka ok. 70 cm, o głębokim systemie korzeniowym,
 • wiosną rozwija się wcześnie, zakwita w końcu maja, szybko odrasta po skoszeniu,
 • znajduje zastosowanie na łąkach i użytkach przemiennych, wyróżnia się dużą wartością pokarmową,
 • nadaje się na gleby żyzne i umiarkowano wilgotne, roślina wieloletnia.


KONICZYNA BIAŁA

 • roślina niska ok. 30-40 cm, o płytkim systemie korzeniowym z licznymi rozgałęzieniami pod powierzchnią gleby,
 • wiosną rozwija się wcześnie, bywa zielona do późnej jesieni,
 • znajduje zastosowanie na pastwiskach, jest odporna na częste wypasanie i udeptywanie, szybko odrasta,
 • nadaje się na większość gleb średnio żyznych. Nie znosi zacienienia, roślina wieloletnia.


KONICZYNA SZWEDZKA

 • jest rośliną średnio wysoką ok. 50 cm, system korzeniowy średnio głęboki, silnie rozgałęziony, wiosną rozwija się dość wcześnie,
 • zebrana wcześnie dobrze odrasta, wytwarza dużo pędów bocznych bogato ulistnionych,
 • znajduje zastosowanie zarówno na łąkach jak i pastwiskach,
 • nadaje się na gleby żyzne i dość wilgotne, cechuje się dobrą wartością pokarmową, roślina wieloletnia.


KONICZYNA PERSKA

 • roślina średnio wysoka 50-70 cm, system korzeniowy dość płytki, rozgałęziony,
 • rośliny stojące, rozgałęzione o dużej skłonności do wylegania, łodygi miękkie, wewnątrz puste,
 • jest cenną rośliną pastewną, dającą 2-4 pokosy zielonej masy chętnie zjadanej przez zwierzęta,
 • nadaje się na gleby żyzne i wilgotne. W naszych warunkach jest rośliną jednoroczną.

 

 

LUCERNA SIEWNA

 • roślina o zróżnicowanym wzroście ok. 30-90 cm, posiada korzeń typu palowego, który sięga na głębokość 3 m lub głębiej,
 • w warunkach polskich jest rośliną dwu lub trzy letnią,
 • jako wysoko-białkowa pasza objętościowa w postaci zielonki, siana lub sianokiszonki lucerna znajduje duże uznanie rolników w żywieniu bydła mlecznego i opasowego,
 • duże korzyści daje uprawa lucerny w mieszankach z trawami, zwiększa się wtedy wartość energetyczna paszy poprzez lepsze zbilansowanie białka i węglowodanów.

 

 

FACELIA

 • roślina miododajna o krótkim okresie wegetacji (90 dni),
 • nadaje się do uprawy na nasiona, jako zielony nawóz na przyoranie zwłaszcza w międzyplonach a także w mieszankach z gorczycą, seradelą, łubinem, wyka lub peluszką,
 • wysiew 8-10kg/ha na nasiona, 15-20kg/ha na poplony,
 • roślina o małych wymaganiach glebowych, zdolności do wschodów przy niskiej wilgotności gleby i wytrzymała na okresowe susze.

 

Seradela

 • uprawiana na zielonkę w siewie czystym, lub w mieszankach z innymi roślinami z przeznaczeniem do bezpośredniego skarmiania lub do przyorania na zielony nawóz,
 • roślina mało wrażliwa na warunki klimatyczne, znosi przymrozki do -5C,
 • dobrze znosi zakwaszenie gleby, przydatna na gleby lekkie,
 • wysiew 25-30kg/ha.


GORCZYCA

 • odmiana średnio wczesna, odznaczająca się odpornością na okresowe susze,
 • charakteryzuje się krótkim okresem wegetacji i intensywnym tempem wzrostu,
 • wyróżnia się silnym działaniem mątwikobójczym,
 • korzystnie wpływa na stan fitosanitarny i kulturę gleby,
 • wysiew 15-20kg/ha.

 

Wyka jara Ina

 

 • Odmiana samokończąca.

 • Rośliny niskie, wcześnie i równomiernie dojrzewające.

 • Po wylegnięciu strąki układają się na powierzchni łanu, co ułatwia zbiór jednofazowy.

 • Nasiona o dużej zawartości białka i nieco większej związków cyjanogennych.

 • Polecana do uprawy na nasiona i zielonkę.

 • Optymalna obsada wyki w siewie czystym wynosi 80-120 kg/ha.

 • W plonie głównym można zastosowac mieszanki zbożowe (30 kg wyki +150 kg owsa)