Trawy i mieszanki traw

Inne nasiona » Trawy i mieszanki traw

Pastwiskowa KP-3
Mieszanka pastwiskowa z przeznaczeniem na wieloletnie intensywne użytkowanie na gruntach ornych o średniej i dobrej żyzności.
Skład mieszanki:

 • Tymotka łąkowa 20%
 • Kostrzewa łąkowa 10%
 • Kostrzewa czerwona 10%
 • Wiechlina łąkowa 5%
 • Życica trwała 35%
 • Życica wielokwiatowa 15%
 • Koniczyna Biała 5%

Norma wysiewu: 35 – 40 kg/ha.

Mieszanka dostępna w opakowaniach: Worek papierowy 10 kg, 20kg

Pastwiskowa KP-4
Mieszanka pastwiskowa z przeznaczeniem na wieloletnie, średnio intensywne użytkowanie na grunty orne o mniejszej żyzności, suche lub okresowo suche.
Skład mieszanki:

 • Tymotka łąkowa 10%
 • Kostrzewa łąkowa 15%
 • Kostrzewa czerwona 12%
 • Życica trwała 35%
 • Życica wielokwiatowa 10%
 • Koniczyna Biała 8%

Norma wysiewu: 35 – 40 kg/ha.

Mieszanka dostępna w opakowaniach: Worek papierowy 10 kg, 20kg.

Łąkowa KŁ-5
Mieszanka łąkowa do wieloletniego, intensywnego użytkowania na gleby żyzne i średnio żyzne z uregulowana gospodarką wodną.
Skład mieszanki:

 • Tymotka łąkowa 20%
 • Kostrzewa łąkowa 15%
 • Wiechlina łąkowa 5%
 • Życica trwała 30%
 • Życica wielokwiatowa 15%
 • Koniczyna czerwona 10%
 • Koniczyna szwedzka 5%

Norma wysiewu: 35 – 40 kg/ha.

Mieszanka dostępna w opakowaniach: Worek papierowy 10 kg, 20kg

Łąkowa KŁ-6
Mieszanka łąkowa do wieloletniego, średnio intensywnego użytkowania na gleby mniej żyzne.
Skład mieszanki:

 • Tymotka łąkowa 15%
 • Kostrzewa łąkowa 15%
 • Kostrzewa czerwona 8%
 • Kostrzewa trzcinowa 9%
 • Kupkówka pospolita 8%
 • Życica trwała 25%
 • Życica wielokwiatowa 10%
 • Koniczyna szwedzka 5%

Norma wysiewu: 35 – 40 kg/ha
Mieszanka dostępna w opakowaniach: Worek papierowy 10 kg, 20kg


W ofercie posiadamy również mieszanki:

 • Kośno-Kiszonkowe,
 • Pastwiskowe dla Koni,
 • Łąkowe na Gleby Torfowe,
 • Traw Pastewnych bez Motylkowych

Mieszanki dostępne w opakowaniach: Worek papierowy 10 kg, 20kg

Mieszanki uniwersalne:

 • Uniwersalne
 • Rekreacyjne
 • Gazonowe
 • Boiskowe

Mieszanki dostępne w opakowaniach: Worek papierowy 1 kg, 5kg, 15kg