Żyto

Kwalifikowany Materiał Siewny » Żyto

 

Dańkowskie Diament:

 

  • Żyto Dańkowskie Diament jest odmianą populacyjną należącą do grupy najwyższej plonujących odmian żyta na terenie Polski.

  • Odmiana o dobrej odporności na choroby.

  • Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.

  • Ziarno wyrównane o średnio wysokiej MTZ i dużej gęstości w stanie zsypnym.

  • Dużym atutem żyta Dańkowskie Diament jest bardzo dobra jakość ziarna, przez co idealnie nadaje się do uprawy na cele młynarsko-piekarskie. Wynika to z faktu posiadania wysokiej liczby opadania, dużej lepkości maksymalnej kleiku skrobiowego oraz wysokiej końcowej temperatury kleikowania.

  • Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie sprawia, że w latach o niekorzystnych warunkach pogodowych w czasie zbioru długo utrzymuje dobrą jakość.

  • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 90-110 kg/ha.

 

TUR F1