Żyto

Kwalifikowany Materiał Siewny » Żyto

 

Dańkowskie Diament:

 

 • Żyto Dańkowskie Diament jest odmianą populacyjną należącą do grupy najwyższej plonujących odmian żyta na terenie Polski.

 • Odmiana o dobrej odporności na choroby.

 • Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.

 • Ziarno wyrównane o średnio wysokiej MTZ i dużej gęstości w stanie zsypnym.

 • Dużym atutem żyta Dańkowskie Diament jest bardzo dobra jakość ziarna, przez co idealnie nadaje się do uprawy na cele młynarsko-piekarskie. Wynika to z faktu posiadania wysokiej liczby opadania, dużej lepkości maksymalnej kleiku skrobiowego oraz wysokiej końcowej temperatury kleikowania.

 • Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie sprawia, że w latach o niekorzystnych warunkach pogodowych w czasie zbioru długo utrzymuje dobrą jakość.

 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 90-110 kg/ha.

 

TUR F1

 

 

 • Mieszaniec trójliniowy o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie całego kraju, na poziomie średnio intensywnym plonował ponad 8 t/ha.

 • Ziarno grube o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.

 • Nadzwyczajna jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie.

 • Bardzo dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz.

 • Mieszaniec o dobrej odporności na wyleganie.

 • Bardzo dobra zdolność krzewienia.

 • Zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne.